Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi


Üniversitemiz tarafından 13/09/2019 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilen ve Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Nihai değerlendirme aşamaları yapılmış olan Üniversitemiz Öğretim Görevlisi kadrosu ile ilgili Nihai Değerlendirme Sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 
İLGİLİLERE DUYURULUR

 


 


Sınavı Kazanan Adayların 07.10.2019 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıdaki belirtilen evrakları getirmeleri gerekmektedir.

 ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Atamaya Esas Başvuru Dilekçesi .
 2. Lisans Diploması ve Yüksek Lisans Diploması (Aslı veya Noter Onaylı)
 3. Lisans Transkript Sureti  (Aslı veya Noter Onaylı)
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Önlü-Arkalı)
 5. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
 6. Mal Bildirim Beyannamesi (Başvurduğu Birimden Temin Edilecektir.)
 7. Hizmet Cetveli (Daha Önce Herhangi Bir Resmi Kurumda Çalışmış veya Halen Çalışmakta Olanlar Getireceklerdir.)
 8. Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (Kamu veya Özel, Tam Teşekküllü Hastanelerden Alınacaktır.)
 9. Askerlik Terhis/Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
 10. Adli Sicil Kaydı Belgesi
 11. Güvenlik Soruşturması Formu için Form Bilgisayar Ortamında İki Nüsha Olarak ve Fotoğraflı Düzenlenecektir.)

Güvenlik Soruşturması Formu

Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi

2-SINAV SONUÇLARI(Yabancı Diller)

1-SINAV SONUÇLARI(Basın ve Halkla İlişkiler)

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi